Przejdź do treści
Wydarzenia

Zasady przetwarzania danych osobowych aplikacji mobilnej

Szanowni Państwo,

Dbając o Państwa prywatność zapewniamy, że Państwa dane osobowe są bezpieczne i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych (ewentualnie danych dzieci, które nam Państwo powierzacie) oraz zasadach, na jakich się to odbywa.

Administratorem Państwa danych osobowych aplikacji mobilnej „EpicentrumKultury”  jest Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Okólna 47a, 62-510 Konin, zwany dalej Administratorem – jak również nasi zaufani partnerzy, czyli podmioty niewchodzące w skład naszej instytucji, ale będące naszymi partnerami, z którymi stale współpracujemy.
Możecie się Państwo z nami skontaktować pisząc na adres mail: ckis@ckis.konin.pl lub telefonując pod numer: (63) 243 63 50/51.
W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możecie się Państwo kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mail: iod@ckis.konin.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją naszych usług, celów statutowych, celów wynikających z przepisów prawa, oraz do podjęcia niezbędnych działań związanych z obsługa wydarzeń kulturalnych w tym działań marketingowych.

Aplikacja mobilna może pobiera dane z urządzenia mobilnego
1. Lokalizacji urządzenia w celu:
    – pokazania lokalizacji użytkownika na mapie miejsc i tras
    – obliczenia odległości od użytkownika do miejsca i początku trasy
    – sortowania listy miejsc i tras po  odległości
2. Aplikacja pozyskuje id urządzenia w celu wysyłania powiadomień PUSH

Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. organom publicznym, sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. W przypadku przekazywania państwa danych w/w podmiotom (tzw. Procesorom), bezwzględnym warunkiem takiego powierzenia danych jest wcześniejsze pisemne zobowiązanie się procesora do ich przetwarzania w sposób bezpieczny tj. w zgodzie z wymogami RODO.

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Państwa dane przetwarzane będą od czasu udzielenia zgody – czyli instalacji aplikacji mobilnej do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli do momentu usunięcia jej z urządzenia. Oczywiście dane przestaną być przetwarzane w oparciu o którąkolwiek z wymienionych podstaw na Państwa żądanie.

Macie Państwo prawo do:
a) Żądania dostępu do Państwa danych osobowych.
b) Sprostowania Państwa danych – jeśli są błędne lub nieaktualne.
c) Usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
d) Przeniesienia danych do innego administratora.
e) Zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
f) Wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.
g) Jeśli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody macie Państwo prawo do jej wycofania. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Na naszej aplikacji mobilnej używamy technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści oraz analizowania ruchu na naszych stronach.

W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane wobec Państwa zautomatyzowane decyzje, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Jeśli po zapoznaniu się z w/w zasadami przetwarzania Państwa danych osobowych, chcecie Państwo skorzystać z któregoś z przysługujących wam uprawnień, prosimy o wypełnienie FORMULARZA ROZPORZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI umieszczonego poniżej, podpisanie go i przesłanie do nas w formie tradycyjnej lub elektronicznej.