Przejdź do treści
Wydarzenia

Polityka Prywatności

Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności stosowaną na stronie internetowej Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy pełną odpowiedzialność za ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych, które nam powierzacie.

 1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kultury i Sztuki w Koninie z siedzibą przy ul. Okólnej 47a, 62-510 Konin, tel. 243 63 50/51.
 2. Z kim możecie się Państwo kontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych – Inspektor ochrony danych?
  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@ckis.konin.pl. Możecie również Państwo napisać list na adres siedziby Centrum Kultury i Sztuki w Koninie podany w punkcie 1.
 3. Stosowanie plików cookies.
  Pliki Cookies są danymi informatycznymi, niewielki plikami tekstowymi, zapisywanymi i przechowywanymi na Urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies. Informacje zgormadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej działania strony internetowej, a także w celach statystycznych. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając Urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.
 4. Jakie dane o Tobie zbieramy?
  Dane zbierane automatycznie to; Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu lub poczty e-mail, przekazujesz nam swoje imię i nazwisko, adres e-mail, ewentualnie numer telefonu w celu ułatwienia kontaktu.
 5. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?
  Centrum Kultury i Sztuki w Koninie przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenie o ochronie danych – RODO), a także przepisów krajowych obowiązujących w tym zakresie.
 6. Jakie są konsekwencje niepodania danych?
  Wszystkie dane osobowe przetwarzamy za Państwa zgodą, którą wyrażacie przy podjęciu decyzji o skorzystaniu z oferty kulturalnej Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Zgoda ta jest całkowicie dobrowolna, jednak jej brak uniemożliwi skorzystanie z obsługi online.
 7. W jakim okresie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
  Państwa dane osobowe są przetwarzane do czasu skorzystania z naszej oferty. Później znajda się one w historii dokonanych czynności online. W celu zapewnienia możliwości dochodzenia roszczeń w związku z realizowanymi usługami dane osobowe przetwarzamy przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie działalności, określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
 8. Jakie prawa macie Państwo w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
  W okresie przetwarzania macie Państwo prawo dostępu do treści przetwarzanych swoich danych osobowych. W dowolnym czasie możecie żądać ich zmiany lub sprostowania. Możecie Państwo też żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Jednak spełnienie tego żądania będzie możliwe tylko wtedy i w takim zakresie, jakie umożliwiają cele, dla których dane osobowe są przetwarzane. Państwo możecie wycofać wyrażoną zgodę. Nie dotyczy to jednak przetwarzania danych, których przechowywanie jest dla Centrum Kultury i Sztuki w Koninie obowiązkowe, gdyż wynika z prawa do dochodzenia roszczeń albo innych obowiązków ciążących na Centrum Kultury i Sztuki w Koninie w związku z prowadzoną działalnością.
 9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
 10. Czy dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom?
  Państwa dane osobowe możemy udostępnić podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom, którym jesteśmy obowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 11. Zmiana polityki prywatności
  Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani na Stronie.
 12. Odnośniki do innych stron internetowych
  Niektóre odnośniki (linki) zamieszczone w portalu, umożliwiają użytkownikom bezpośrednie przejście do innych stron internetowych. Za politykę ochrony prywatności tych stron internetowych odpowiedzialni są ich właściciele.