Przejdź do treści
Wydarzenia

FILM DLA KOSMITÓW

Czternastoletni Jeremi jest Youtuberem. Jego ojciec jest pracownikiem agencji kosmicznej i obiecał pokazać mu start prawdziwej rakiety, ale w ostatniej chwili plany się zmieniły, wyjazd został odwołany. Zamiast tego Jeremi zostaje wysłany do swojego dziadka, który mieszka na wsi. Żeby odciągnąć chłopca od internetu, ojciec przygotowuje dla niego specjalne zadanie. Pewnego poranka Jeremi dostaje tajemniczą przesyłkę, w której znajduje się robot przekazujący mu zadania do wykonania – musi przygotować filmowy list do kosmitów, który pomoże uratować Świat. Początkowo niezadowolony Jeremi stopniowo zaczyna nawiązywać przyjaźnie z lokalnymi dziećmi, które pomogą mu zrealizować film.

POBIERZ MATERIAŁY O FILMIE

SCENARIUSZE ZAJĘĆ:

Przedmiot: Język polski
Grupa wiekowa: klasy 4-8 szkół podstawowych
Temat: Co mamy do powiedzenia kosmitom?
Czas: 45 minut

CELE OPERACYJNE. Uczeń/uczennica:
▶ potrafi swobodnie wypowiedzieć się na zadany temat,
▶ potrafi wskazać synonimy wybranych słów,
▶ rozumie pojęcia: synonimu, epitetu, przenośni, porównania, parafrazy,
▶ potrafi uzasadniać swoje zdanie i budować wypowiedzi argumentacyjne,
▶ potrafi pracować w grupie

POBIERZ SCENARIUSZ

Przedmiot: Godzina wychowawcza
Grupa wiekowa: klasy 4-8 szkół podstawowych

Temat: Hej! Odłącz się od sieci! Zaginęła kapibara!
Czas: 45 minut


CELE OPERACYJNE. Uczeń/uczennica:
▶ potrafi współpracować w grupie i negocjować,
▶ potrafi wyszukiwać potrzebne informacje w Internecie lub odwołać się do swojej wiedzy,
▶ pracuje nad integracją sensoryczną oraz motoryką małą,
▶ potrafi uzasadniać swoje zdanie,
▶ potrafi radzić sobie z presją czasu.

POBIERZ SCENARIUSZ


WARSZTATY
Temat: Twój/Wasz film dla kosmitów. Scenariusz warsztatów filmowych

Grupa wiekowa:  klasy 4-8 szkół podstawowych, szkoły ponadpodstawowe

Czas realizacji: projekcja „Filmu dla kosmitów” (90 min + dyskusja), minimum cztery godziny lekcyjne (w odstępach kilkudniowych), praca w domu lub oddzielna, dwudniowa sesja warsztatowa

CELE OPERACYJNE. Uczeń/uczennica:
▶ potrafi opowiedzieć o sobie i swoim świecie za pomocą filmu,
▶ świadomie traktuje film/tworzenie jako formę komunikacji z widzem,
▶ potrafi zrealizować krótki film dokumentalny – napisać prosty scenariusz, przeprowadzić rozmowę przed kamerą, zmontować materiał filmowy,
▶ buduje umiejętność postrzegania swojego życia i spraw ludzkości z różnych perspektyw,
▶ wzmacnia i docenia umiejętność posługiwania się w pracy intuicją,
▶ uczy się uważności w myśleniu i podejściu do drugiego człowieka

POBIERZ SCENARIUSZ